کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار

در این همایش که برای ساخت چهار میلیون مسکن ارزان قیمت تشکیل شده بود، به نماینده ای که گفته بود برای پایین آمدن قیمت مسکن تعدادی از مشاورین املاک را جریمه کردیم، پدر صنعت نوین بتن گفت: ” گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری”

آخرین اخبار

پیمایش به بالا