فعالیتهای علمی

بنیانگذار صنعت نوین بتن در ایران

کارآفرین بتن

قصه مرد بتن ایران

ویژه نامه دنیای اقتصاد (تک شماره)

اغلب مديران صنعتی فعال در بخش خصوصي ازارتباط با رسانه هاي همگاني دوري میکنند. جز در موارد معدودي که بخاطر اهميت و تأثير كالا و يا خدمات بنگاه متبوعشان بوده است، صنعتگران کمتر از طریق رسانه دیدگاه شان را مطرح میسازند.

علي اصغر كيهاني را در اين جغرافياي بحث مي توان يك استثنا دانست. علی رغم اینکه اهداف ورود كيهاني به رسانه های عمومی به نوعی پيگیری مطالبات صنعتگران و بخصوص اهالي توليد مصالح ساختماني است، اما پي گيري این خواسته ها با چنان ظرافتي دنبال شده است كه به نظر مخاطبان مطلوب است. از سوي ديگر، وی بنگاه اقتصادي اش را به نحوی طراحی كرده است كه در نقطه عزيمت رشد يك صنعت كه نياز مبرم جامعه است، قرار گیرد تا تلاش براي رشد اين صنعت را بعنوان هدف اصلي حضور رسانه اي اش تعريف كند.

The Story of the Concrete Man

“Keyhani” may be thought of as the man, who has created numerous opportunities for the industry thought interaction with the mass media. By using the power of the media, he has turned his novel ideas regarding the concerte industry – including the concrete street curbs – into reality throughout the contry’s entire municipalities.

کارآفرینی به شیوه ی استاد کیهانی - نسخه انگلیسی

در این کتاب..

با ما در تماس باشید...
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان نیاوران ( شهید باهنر )، نرسیده به پمپ بنزین، پلاک 206 طبقه اول واحد1
اسکرول به بالا