نشست حامیان دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با حضور اعضای هیئت مدیره بر گزار شد

دکتر علی اصغر کیهانی رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه حکمرانی تهران در این نشست از همکاری و هماهنگی اعضای هیئت مدیره تشکر و قدردانی کرد
نشست حامیان دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با حضور اعضای هیئت مدیره

دکتر کیهانی بر ضرورت تدوین نشست ها در سال آتی و مشخص کردن اهداف برای توسعه بیشتر و رسیدن به مقصود نهایی تاکید کردند.

پدر صنعت نوین بتن ایران در نشست حامیان دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با اشاره به وظایف این مجموعه افزودند: همه باید پیگیر مصوبات نشست باشیم تا بتوانم در سال ۱۴۰۲شاهد اتفاق های خوب باشیم، وی تدوین برنامه های سال جدید را مورد تاکید قرار داد و گفتند مدون شدن اهداف ما را کمک می کند تا به نتیجه برسیم و بتوانم عامل رشد و توسعه باشیم.

آخرین اخبار

پیمایش به بالا