یك كارشناس صنعت بتن، برخورداری بتن آماده از مقررات حمل مواد فاسد شدنی را خواستار شد

بتن آماده یكی از فراورده‌های ساختمانی مهم است كه نقش ممتازی در كیفیت، مقاومت و دوام ساخت و سازها دارد و به همین دلیل لازم است تا نسبت به حفظ مشخصات استانداردهای این محصول از مرحله تولید تا مصرف توجه كافی داشت.
میکسر بتن شرکت ایران فریمکو

به گزارش روابط عمومی انجمن بتن، علی اصغر كیهانی اظهار داشت: برابر ضوابط و مقررات جاری برای حمل مواد فاسد شدنی، الزامات ویژه ای در نظر گرفته شده است كه این به اهمیت این قبیل كالاها در فرایند زندگی شهروندان بستگی دارد.

وی ادامه داد: بتن آماده یكی از فراورده‌های ساختمانی مهم است كه نقش ممتازی در كیفیت، مقاومت و دوام ساخت و سازها دارد و به همین دلیل لازم است تا نسبت به حفظ مشخصات استانداردهای این محصول از مرحله تولید تا مصرف توجه كافی داشت.
وی درباره موانع و مشكلات پیش روی حمل و جابجایی بتن آماده گفت: برای تردد تراك میكسرهای حمل بتن آماده در همه جای دنیا شرایط آسانی را در نظر می گیرند چراكه بتن آماده حداكثر تا 3 ساعت پس از تولید باید به مصرف برسد، لذا باید از كوتاه ترین مسیر به محل مصرف برسند.

وی افزود: از طرفی در مسیرهای حركت نیز نباید متوقف شوند. باتوجه به اینكه مدت زمان كوتاهی برای حمل بتن آماده داریم لازم است كلیه ویژگی های ناشی از حمل یك ماده فاسد شدنی را برای حمل بتن آماده در نظر گرفت.

عملیات بتن ریزی بتن آماده

به گفته وی در حال حاضر برای حركت تراك میكسرهای حمل بتن آماده در جاده های بین شهری و نیز در داخل محدوده شهرها، الزامات سخت گیرانه ای را در نظر گرفته اند و این ماده را با حمل شن و ماسه و آجر یكی فرض كرده اند، كه لازم است براساس ضوابط حمل مواد فاسد شدنی این مقررات اصلاح شود.

به گفته كیهانی ایجاد محدودیت برای تردد تراك میكسرها در برخی بافت های شهری و از سوی دیگر رفتار سلیقه ای در برخی از شهرها برای تردد تراك میكسرهای حمل بتن آماده از جمله مشكلات اصلی برای فعالیت كارخانجات بتن آماده است.

كیهانی یادآور شد: بتن آماده برابر اعلام سازمانهای فنی و مهندسی كشور یك ماده مهم ساختمانی و از طرفی دارای فرصت كاری اندكی است، لذا مشمولیت حمل مواد فاسد شدنی برای محصول بتن آماده می تواند برخی از مشكلات فعلی را برطرف كند.

به گفته وی موضوع مشمولیت حمل بتن آماده در گروه كالاهای فاسد شدنی به همراه مستندات مربوط به سازمان راهداری كشور ارسال شده و امیدواریم وزارت راه در این باره تصمیم فنی لازم را اتخاذ كند.

قانون الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده

آخرین اخبار

پیمایش به بالا