بازدید دکتر کیهانی رئیس کار گروه کمیته تخصصی یونسکو و هیئت همراه از شهر سلامت

بازدید دکتر علی اصغر کیهانی رئیس کار گروه کمیته تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و هیئت همراه از شهر سلامت یکی از ابر پروژه های کشور در استان اصفهان که توسط آقای مهندس مسعود صارمی ساخته شده است.

آخرین اخبار

اسکرول به بالا