کمک به زندانیان در اولین آیین ارزش آفرینان نصف جهان

اولین آیین ارزش آفرینان نصف جهان با حضور کارآفرینان و خیرین نیک اندیش، اصفهان، 26 خرداد 1402 ، در این مراسم بانویی بزرگوار به نام سرکار خانم دکتر رضایی مبتکر و سکاندار این مراسم بود دکتر علی اصغر کیهانی رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار یونسکو در ایران لقب ایراندخت را در این مراسم به سرکار خانم رضایی داد و خواستار قدردانی و تجلیل از بانوان ایران زمین شد که کارهای انسان دوستانه و دستگیری و کمک به همنوعان خود دارند در ویدئوی زیر، شرح این مراسم از سمع و نظرتان می گذرد.
اولین آیین ارزش آفرینان نصف جهان

آخرین اخبار

پیمایش به بالا