پدر صنعت نوین بتن ایران در جشنواره خیرین و نیکوکاران

دکتر علی اصغر کیهانی از همه کسانی که دست خیر دارند و برای دیگران خوبی می خواهند تشکر و قدردانی کرد و گفت: خیرین قبل از آنکه چیزی برای خود بخواهند به فکر دیگران هستند و کار خیر حس خوبی به انسان می دهد.
پدر صنعت نوین بتن ایران در جشنواره خیرین و نیکوکاران

دکتر علی اصغر کیهانی در جشنواره خیرین و نیکوکاران با تاکید بر اینکه همه می توانند به وسع خود خیر باشند و دست هم نوع خود را بگیرند گفت: وضعیت فعلی جامعه مشکلات خیلی از مردم را دو چندان کرده همه کمک کنیم که کسی شرمنده زن و بچه اش نباشد.

چهر ه ماندگار صنعت بتن کشور با ذکر خاطره ای از دوره نوجوانی خود افزود: سنی نداشتم ولی تمام تعطیلات تابستان را کار کردم با این که وضع زندگی پدرم بد نبود ولی اعتقادم این بود که باید کار کنم از روغن زدن به کرکره های مغازه تا دست فروشی توانستم آخر تابستان ۷۵ هزار تومان پول جمع کنم که این پول را هم به یک خانواده بیمار دادم که وضع خوبی نداشتند و هنوز بعد از ۷۰ سال لذت آن کار را می برم، ،وی افزود کار خیر را به تعویق نیاندازید همیشه فرصت ندارید که کاری بکنید پس ابتدا قبل از اینکه دنبال پاداش باشید برای دل خودتان کار بکنید و خداوند پاداش آنرا می دهد.

آخرین اخبار

پیمایش به بالا