دکتر کیهانی پدر بتن ایران، عنوان “چهره شاخص رمز موفقیت” را به خود اختصاص داد

دکتر علی اصغر کیهانی پدر صنعت نوین بتن در ایران در مراسمی بعنوان چهره شاخص رمز موفقیت معرفی گردید.
مراسم اهدای مدال و گواهینامه چهره شاخص رمز موفقیت

دکتر علی اصغر کیهانی پدر صنعت نوین بتن در ایران در مراسمی بعنوان چهره شاخص رمز موفقیت معرفی گردید.

آخرین اخبار

پیمایش به بالا