درخواست دکتر کیهانی مبنی بر عدم امکان فعالیت ایشان در گروهها و کانالهای مجازی

با توجه به اظهار لطف برخی از کانالها برای فعالیت دکتر کیهانی در کانالهای مزبور، ایشان در ویدئویی بدلیل مشغله کاری، ضمن تشکر از از مدیران کانالها اعلام کردند که در این خصوص امکان فعالیت و عضویت ندارند.

آخرین اخبار

پیمایش به بالا